Šķembas
Šķemba 0-32mm
Šķemba 0-45mm
Šķemba 0-56mm
Šķemba 0-63mm
Tiek izmantotas ceļu būvēšanai

DEKLARĀCIJA

 

 
Dabīga smilts
Dabīga smilts tiek izmantota 
grunts piebēršanai
Deklarācija

Skalota smilts
Skalota smilts 0-4mm
Skalotas smilts maisījums 0-8mm
Tiek izmantota betonēšanaideklarācija
Oļi
Oļi 4-16mm
Tiek izmantoti betonēšanai,
drenāžai un dekoratīviem mērķiemDEKLARĀCIJA 
 


Sijāta melnzeme
Melnzeme tiek izmantota
 zālāja ierīkošanai
DEKLARĀCIJA